Ziek en afwezig

Wanneer uw kind ziek is, dient u ons daarvan voor schooltijd op de hoogte te stellen.
Berichten doorgeven kan via het ouderportal SchouderCom menu optie afwezigheid melden of door een telefoontje naar school. Ook kunt u een schriftelijke boodschap bij de leid(st)er of conciërge achter laten, eventueel gebracht door een
broertje/zusje. Wij zorgen ervoor dat de melding bij de leid(st)er komt. Na 8.45 uur worden afwezige
kinderen die niet als ziek zijn afgemeld, als ongeoorloofd afwezig genoteerd. In dat geval informeren we
telefonisch bij u wat er aan de hand is

 

Afspraken met de tandarts of een arts, dienen gemaakt te worden buiten de schooltijden. Indien een
afspraak bij uitzondering binnen schooltijd valt, vragen wij u dit vooraf schriftelijk door te geven aan de
leid(st)er van uw kind. Dat kan vooraf zodra de afspraak bekend is via SchouderCom menu optie afwezigheid melden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...