Organisatie van de groepen

 

Onze school werkt, zoals gewoon binnen het montessorionderwijs, met groepen kinderen van verschillende leeftijden. Onze school kent in schooljaar 2023-2024 de volgende verdeling:

  • twee onderbouwgroepen met vier- tot zesjarigen (groep 1 en 2) gemiddeld 15 kinderen

  • twee middenbouwgroepen met zes- tot achtjarigen (groep 3-4-5) gemiddeld 22 kinderen

  • twee bovenbouwgroepen met negen- tot twaalfjarigen (groep 6-7-8) gemiddeld 22 kinderen

Er wordt gewerkt in heterogene groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. Elk kind is een keer jongste, middelste en oudste in een bouw. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Jongeren kunnen een beroep doen op de oudsten. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in talent en belangstelling spelen een rol bij het leren samenwerken en de sociale ontwikkeling van kinderen. De groep wisselt elk jaar van samenstelling. Dit komt de persoonlijkheidsontwikkeling ten goede.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren