Visie Montessorischool Apollo

 

De visie van een school omschrijft waar een school voor staat, waar wij in geloven en van waaruit wij ons onderwijs vormgeven en uitvoeren. Op onze montessorischool wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori, die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee:

 

“De benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een

zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor

zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt” .

Dr. Maria Montessori

 

Montessorischool Apollo is een school die actief zoekt naar het potentieel van kinderen en voor elk kind individueel, maximale ontwikkeling stimuleert. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich individueel op een bepaald moment bevindt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en kunnen heel goed eigenaar zijn van hun leerproces.

Maria Montessori keek naar het kind en maakte geen methode waarnaar het kind zich moest voegen, maar de methode voegde zich naar het kind. Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori is onze school en het onderwijs dat haar naam draagt voortdurend in ontwikkeling.

Montessorischool Apollo zet in op hedendaags montessorionderwijs en verbindt de nieuwste inzichten die wetenschappelijk onderbouwd zijn, met haar praktijk.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren