Medezeggenschapsraad

 

GMR en MR

De Stichting PROOLeiden telt vijftien scholen: dertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag, dat wil zeggen het bestuur, is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om deze scholen. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er op de scholen gebeurt. Belangrijke beleidszaken worden eerst voorgelegd aan de Medezeggenschapraad. Gaat het om zaken die voor alle scholen belangrijk zijn, dan overlegt het bevoegd gezag met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als het om zaken gaat die op een specifieke school spelen, dan overlegt het bevoegd gezag van de betreffende school, de directeur, met de MR van die school.

 

Leden van de MR

In de MR van onze school hebben 3 ouders en 3 teamleden zitting.

Op SchouderCom zijn voor onze ouders alle MR leden te zien in de groep medezeggenschapsraad.

 

Wat doet onze MR

De MR overlegt met de directeur (zij is vertegenwoordiger van het bevoegd gezag op onze school) over belangrijke schoolzaken. Over sommige onderwerpen mag de MR adviseren en er zijn ook zaken waarin de MR een instemmingsrecht heeft. Een besluit mag dan pas worden uitgevoerd als de MR er mee heeft ingestemd. Ook is de MR een belangrijke klankbord voor de directeur; regelmatig worden beleidszaken met de MR besproken tijdens vergaderingen. De MR zal ongeveer 6x per jaar vergaderen over onderwerpen die onze school aangaan zoals:

•             onderwijskundige doelstellingen van de school

•             de schoolgids

•             het schoolplan

•             invulling van de formatie

•             begroting

•             taakbeleid personeel

•             onderwijs- en schooltijd

 

MR-lid worden

Een MR lid wordt gekozen vanuit de achterban en heeft een zittingstermijn van 3 jaar. Van tijd tot tijd hebben we dus ook een vacature voor de oudergeleding. Deze vacature zal bekend gemaakt worden onder alle ouders. U kunt zich dan aanmelden als MR lid, bij meerdere aanmeldingen zullen verkiezingen volgen.

U kunt dus nu vast eens nadenken of deelnemen aan de MR iets voor u is. Vindt u het belangrijk om mee te denken over het beleid van onze school? Ziet u er niet tegenop om beleidsstukken te bestuderen en kunt u voldoende tijd vrij maken voor de MR? Neem contact op met de voorzitter om eens vrijblijvend een vergadering bij te wonen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren