Buitenschoolse opvang

 

In de wet is vastgelegd dat de school de aansluiting met de buitenschoolse opvang (BSO) moet organiseren. Een goede aansluiting maakt het voor u gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Voor ons is het ook van groot belang dat kinderen professioneel worden opgevangen waardoor een stabiele situatie wordt nagestreefd.

Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang wordt meestal verzorgd door een kinderopvangorganisatie.

Wij hebben afspraken met BSO de Schatkist van Smallsteps en BSO Burg. De Koolplantsoen en BSO De Blauwe Rups.

De kosten zijn in alle vormen van opvang voor de ouders. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de betreffende organisatie.

 

BSO de Schatkist


Voorschoolse opvang (VSO) vanaf 7.30 uur. De pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn en dragen hen over aan onze leid(st)ers.

Naschoolse opvang (NSO); na schooltijd tot 18.30 uur. De pedagogisch medewerkers komen de kinderen op school ophalen. De medewerkers en onze leid(st)ers hebben indien nodig een overdracht.

In de schoolvakanties en op studiedagen is Schatkist open van 7.30-18.30 uur.

Voor verdere informatie:

 

Locatie BSO de Schatkist

(samen in het gebouw met Smallsteps kinderdagverblijf Kleine Beer)

Johan Wagenaarlaan 14

2324 XD Leiden

071- 5790110

www.kinderopvang-schatkist.nl

schatkistleiden@smallsteps.info

 

BSO Burg De Koolplantsoen

 

Buitenschoolse opvang na schooltijd tot 18.30 uur. De pedagogisch medewerkers komen de kinderen op school ophalen. De medewerkers en onze leid(st)ers hebben indien nodig een overdracht.

In de schoolvakanties en op studiedagen is BLOS kinderopvang open van 08.00-18.30 uur.

 

Voor verdere informatie:

 

Locatie BSO Burg de Koolplantsoen

(samen in het gebouw met kinderdagverblijf Vrouw Holle)

BLOS kinderopvang 

Burgemeester de Koolplantsoen 19

2253 KD Voorschoten

Tel. 071-5761876

 

Weddeloop 2

2253ST Voorschoten

Tel. 06-38450532

 

www.blos.nl
info@blos.nl 

 

BSO De Blauwe Rups (Nieuw per 1-8-2023)

Een kleinschalige BSO waar persoonlijke aandacht en gezelligheid voorop staan. Samen spelen, sporten en plezier hebben! 

 

BSO De Blauwe Rups biedt ook voorschoolse opvang aan. Deze is op aanvraag van beschikbaarheid. De voorschoolse opvang is open van 7:30 tot 8:45 uur. De kinderen kunnen hier lekker spelen en worden daarna naar school gebracht. 

Na schooltijd tot 18.30 uur. De pedagogisch medewerkers komen de kinderen na schooltijd op school ophalen. De medewerkers en onze leid(st)ers hebben indien nodig een overdracht.

In de schoolvakanties en op studiedagen is DeBlauwe Rups open van 08.00-18.30 uur.

 

Voor verdere informatie:

 

Montgomerystraat 50 
2321 CC Leiden
Info@bsodeblauwerups.nl
06-40279254

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren