Bovenbouw

 

Montessorimateriaal BBIn de bovenbouw ligt het accent vooral op het toepassen en integreren van alle eerder verworven kennis. Natuurlijk worden de in de middenbouw aangeleerde culturele vaardigheden nog verder herhaald en uitgebreid.

Het werk en de omgeving wordt steeds meer door kinderen zelf vormgegeven en georganiseerd. In de bovenbouwjaren ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden, die goed kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor zichzelf, de anderen en de totale omgeving. Deze wordt ook steeds meer naar de buitenwereld verlegd.

Ook nieuwe kennis van andere talen, ingewikkelde bewerkingen, het doorgronden van structuren in bijvoorbeeld ontleden in zinsdelen en woordsoorten, kennisgebieden op geografisch, historisch, technisch en maatschappelijk gebied vormen een belangrijk doel in de bovenbouw.

Het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen en het maken van werkstukken krijgt in de bovenbouw steeds meer vorm. Naast het durven presenteren, krijgt ook de inhoud meer aandacht. Het gebruik van moderne ICT middelen is bij ons op school gebruikelijk.

Het zich losmaken van de basisschool en het zich voorbereiden op het voortgezet onderwijs is het sluitstuk van deze belangrijke periode. Vanwege de heterogene groepssamenstelling gaat dit proces op een natuurlijke wijze.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren