Missie Montessorischool Apollo

 

Op Montessorischool Apollo staat het kind in al zijn eigenheid centraal (uniciteit). Als leid(st)er dagen we het kind uit het beste in zichzelf naar boven te halen. Wij versterken hun denk- en menskracht door hen verantwoordelijkheid en een onderzoekende houding bij te brengen. Het gaat daarbij om de volledige ontplooiing en ontwikkeling van het kind. Montessorischool Apollo biedt een uitdagend aanbod voor de emotionele, morele, sociale, culturele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij stellen ons tot doel een lerende organisatie te zijn. Dat betekent dat we leren met elkaar en van elkaar: kinderen, leid(st)ers en directie. Het team is kritisch op zijn eigen handelen en reflecteert daar procesmatig op. Montessorischool Apollo streeft voor haar kinderen de volgende doelen na:

  • Het verwerven van de bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en  maatschappelijke leven te kunnen functioneren.

  • De ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (samen de persoonlijkheid).

  • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijk en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen met de onderzoekende houding als basis.

“Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden

om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school”

Dr. Maria Montessori

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren