Inloggen

Montessorischool Apollo

Van:MT-mailbox
Aan:Iedereen in alle groepen
Staking, de school is gesloten
Agenda 30 januari 2020 - 31 januari 2020

Sinds 2018 vragen wij als onderwijssector aandacht voor grote knelpunten. Inmiddels is er gelukkig een en ander veranderd; er zijn middelen gekomen om de werkdruk te verlagen en er zijn (nood)loonmaatregelen getroffen. Daar zijn we natuurlijk al heel blij mee. Maar ondanks dit zijn er toch nog steeds grote zorgen over de toekomst van ons onderwijs. De onderhandelingen tot structureel meer geld naar het onderwijs zijn stopgezet. De bonden hebben wederom opgeroepen tot stakingen en deze keer voor twee dagen.

 

Staken is een individueel recht. Elk personeelslid kiest zelf of hij/zij meedoet aan een staking.

Daarom heb ik een inventarisatie uitgezet onder het team en deze geeft nu al aan dat het merendeel van mijn collega's besloten heeft om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari mee te gaan doen aan deze staking.

De balans tussen wat velen van ons als ons vak zien (montessorionderwijs inzetten om onze kinderen te begeleiden en helpen ontwikkelen tot een stevige brugklasleerling) en allerlei zaken die er dagelijks op ons afkomen en onevenredig veel tijd vragen (extra werkzaamheden ten gevolge van onvoldoende collega's, onvoldoende middelen tot ondersteuning, maar vooral ook onvoldoende waardering voor ons vak in combinatie met onevenredige verwachtingen) is zoek.

 

Wij willen met veel inzet en passie aan het werk voor de dingen die ertoe doen en daar op een respectvolle manier voor gewaardeerd en behandeld worden.

 

Hierdoor zullen er op die dagen onvoldoende teamleden beschikbaar zijn om de school open te houden.

Ik heb daarom als directeur besloten om beide dagen, dus donderdag 30 en vrijdag 31 januari de school te sluiten. 

We beraden ons nog over de acties die wij die dagen gaan uitvoeren. Daarover later meer...

 

Ik vraag u hierbij opnieuw begrip voor onze acties en de hieruit voortvloeiende situatie.

U kunt ons ondersteunen door uw kind(eren) die dagen thuis te houden en/of zelf voor opvang te zorgen.

Indien er ouders zijn die dat echt niet gerealiseerd krijgen, kunnen zij dat hieronder aangeven.

Dan ga ik kijken hoe ik u hierbij kan helpen.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat ze bij een vriendje of vriendinnetje mogen verblijven.

Daarom ook aan alle ouders de vraag of zij wellicht een of beide dagen bereid zij om ook andere kinderen van onze school op te vangen.

Ik zal dan zorgen dat u met elkaar in contact komt. Deadline om dit aan te geven is dinsdag 28 januari 2020.

 

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en steun, samen zetten wij ons in voor nog beter onderwijs in de toekomst!

 

Zichtbaarheid: Openbaar